Belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl en het voorkomen van (chronische) ziekten zijn voldoende bewegen, gezond eten, een goede nachtrust en een juiste balans tussen werk en ontspanning. Dit vergt motivatie en discipline en kan soms best moeilijk zijn. Heeft u een doel voor ogen maar lukt het niet om de weg ernaartoe te bepalen of wijkt u steeds van het pad af? Een leefstijlcoach kan u helpen om de juiste koers in te slaan en hierop te blijven. Leefstijl-coaching is meer dan alleen adviezen geven over voeding of beweging. Uw coach is betrokken bij uw situatie en kan u helpen d.m.v. inspireren, adviseren, motiveren en begeleiden. Dit kan individueel of zelfs in kleine groepen met persoonlijke voedingsadviezen en bewegingsoefeningen.

Alle voor u relevante leefstijlthema’s worden in de begeleiding meegenomen, dus ook thema’s zoals slaap en ontspanning.

De leefstijlcoach focust op wat u nodig heeft om gezonde keuzes te maken in het dagelijks leven en om dit te blijven doen. U kunt uw eigen voorkeuren inbrengen die met hulp van uw coach afgestemd worden op uw persoonlijke omstandigheden. Hierdoor is het gemakkelijk vol te houden want hoeft u bijvoorbeeld geen rigoureuze aanpassingen te doen in uw dagelijks leven.

Sinds 1 januari 2019 zit het gecombineerde leefstijl interventie (GLI) in het basispakket. Uw huisarts kan, indien deze dit noodzakelijk vindt, u doorverwijzen naar onze praktijk. Bij de verwijzing wordt rekening gehouden met bepaalde indicatiecriteria om in aanmerking te komen voor de vergoeding uit de basisverzekering. Het kan zijn dat u niet onze deze criteria valt. In dat geval zult u de consulten zelf moeten betalen. Bij de indicatie criteria moet u denken aan:

  • Een BMI hoger of gelijk aan 25 gecombineerd met een co-morbiditeit ( een tweede aandoening of ziekte)
  • Mensen met een BMI hoger of gelijk aan 30-35 ( klasse 1, obesitas), deze mensen gewicht waaraan gezondheidsrisico gerelateerd zijn.

Om het door u gestelde doel te bereiken is uw eigen inzet en doorzettingsvermogen natuurlijk onontbeerlijk, maar u hoeft het niet alleen te doen!

Voor meer informatie vraag onze collega Robert.