Belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl en het voorkomen van (chronische) ziekten zijn voldoende bewegen, gezond eten, een goede nachtrust en een juiste balans tussen werk en ontspanning.

Aangezien dit motivatie en discipline vergt, wat voor veel mensen vaak moeilijk is, kan een leefstijl coach u helpen met de realisatie daarvan door middel van inspireren, adviseren, motiveren en begeleiding. Hij kan u individueel of in kleine groepen begeleiden met persoonlijke voedingsadviezen en bewegingsoefeningen.

Leefstijl-coaching is echter meer dan alleen adviezen geven over voeding of beweging. Alle voor u relevante leefstijlthema’s worden in de begeleiding meegenomen, dus ook thema’s als slaap en ontspanning.

De leefstijlcoach heeft verstand van leefstijl én coaching, en focust op wat u nodig heeft om gezonde keuzes te maken in het dagelijks leven. Feitelijk keuzes van uzelf, die met hulp van uw coach afgestemd worden op uw persoonlijke omstandigheden  en die u mede daardoor beter kunt. volhouden.

Sinds 1 januari 2019 zit het GLI in het basispakket en kan de huisarts, indien hij/zij dit noodzakelijk vindt, patiënten door verwijzen naar onze praktijk voor de gecombineerde leefstijl interventie. Patiënten moeten wel aan bepaalde indicatiecriteria voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Hierbij moet u denken aan:

  • Een BMI hoger of gelijk aan 25 gecombineerd met een co-morbiditeit ( een tweede aandoening of ziekte)
  • Mensen met een BMI hoger of gelijk aan 30-35 ( klasse 1, obesitas), dit zijn mensen die een aan een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico.
  • Nogmaals.om het door u gestelde doel te bereiken is uw inzet en doorzettingsvermogen natuurlijk onontbeerlijk, maar u hoeft het niet alleen te doen!

Voor meer informatie vraag onze collega.